بیش از 10 سال سابقه کار با شرکت های بزرگ صنایع غذایی
خامه کش کیک
20,000,000
15٪
17,000,000 تومان
خامه کش کیک
فر رو گازی
14,000,000
28٪
10,000,000 تومان
فر رو گازی
برش زن شیرینی
16,000,000
37٪
10,000,000 تومان
برش زن شیرینی
برش زن شیرینی
16,000,000
37٪
10,000,000 تومان
برش زن شیرینی
خامه کش کیک
20,000,000
15٪
17,000,000 تومان
خامه کش کیک
فر رو گازی
14,000,000
28٪
10,000,000 تومان
فر رو گازی
برگشت به بالا
×